Politik & Samhälle

Stereotyphot – när fördomar blir självuppfyllande profetior

Stereotyphot – när fördomar blir självuppfyllande profetior

Att fördomar är en dålig grej är ju kanske inte en revolutionerande tanke. Ingen vill ju bli bemött på ett nedlåtande sätt eller bli diskriminerad bara för att den man möter har en massa idéer om den grupp man tillhör. Men problemet med fördomar är också att dessa idéer inte bara påverkar bemötande utan potentiellt också beteende och prestationer hos den som fördomarna handlar om. Som i sin tur ka... »

Om psykoterapi, pseudovetenskap och det livsavgörande i kalla hårda siffror

Om psykoterapi, pseudovetenskap och det livsavgörande i kalla hårda siffror

När det gäller bra och dåliga metoder för vård så är en rimlig utgångspunkt att fråga sig vad som har vetenskapligt stöd eller ej. Inom området psykoterapi är detta inte nödvändigtvis en lika enkel fråga som när det gäller dubbelblinda studier med placebotabletter och verksamma substanser, men tvärtemot den ofta citerade uppfattningen så väl inom psykologkåren som bland lekmän så är inte alla tera... »

Om “Det passar inte för mig, så då passar det ingen”-argumentet

Om “Det passar inte för mig, så då passar det ingen”-argumentet

Härom dagen skrev Malin Wollin en krönika som det, befogat, har hetsats en del om i sociala media, men som jag tycker också förtjänar en ordentlig analys eftersom det speglar ett ofta förekommande tema i hur man diskuterar kring andras livsstilar – att utgå från att hur man själv fungerar och vad man själv tycker är en måttstock för vad som är bra för andra och vad andra egentligen vill. Krö... »

Att prata om våldtäkt och gråzoner

Att prata om våldtäkt och gråzoner

Våldtäkt är en dålig grej. Det är ju kanske världhistoriens mest okontroversiella påstående. Även om det förvisso finns små forum för lite allt möjligt i Internets dunkla vrår så brukar ju inte ens den bröligaste av brölpojkar gå runt med rapist pride-tygmärken på jackan eller posta våldtäktspeppiga inlägg på ett hypotetiskt våldtäkt.i.fokus-forum. Nu är ju sådana handlingar så klart något man oft... »

Här tassar ingen på tå

Här tassar ingen på tå

Om man får tro somliga så går det troll i kränkthet i det här landet. Vem som helst kan när som helst tysta andra genom att utropa “JAG ÄR KRÄNKT!”. Och det är inte bara att inskränka andras yttrandefrihet, i vissa fall kan det till och med leda till rättsliga repressalier. Till exempel när en helt oskyldig sexuell invit uppfattas av den inviterade som trakasserier. Fy vad synd det är ... »

Den psykoterapeutiska religionen

Den psykoterapeutiska religionen

Vad är det egentligen som ska styra när man lär ut metoder inom ett vårdyrke för att behandla svårt sjuka patienter? Det självklara svaret på det borde ju vara “de metoder som har bäst vetenskapligt stöd”, men tyvärr är det inte så enkelt. Jag är psykolog och jobbar med kognitiv beteendeterapi. När jag gick psykologprogrammet så fanns det redan i kursplanen inskrivet att vi skulle lära... »

Mansplaining: om män som dumförklarar kvinnor

Mansplaining: om män som dumförklarar kvinnor

Den senaste tiden har jag upplevt och tänkt mycket på fenomenet mansplaining. Det går i korthet ut på att en man (ofta på ett nedlåtande sätt) förklarar något för en kvinna, utan att ta hänsyn till att hon vet minst lika mycket som han om ämnet han. Det är ett beteende som grundar sig i vissa mäns (mansplainers) totala övertygelse om sin överlägsenhet, oavsett ämne.  »

Sann skönhet

Sann skönhet

Ingen kan ha undgått att lägga märke till den senaste installationen i Doves “Real Beauty”-kampanj: Dove Real Beauty Sketches. Ni som mot förmodan inte har sett filmen gör förslagsvis det nu eftersom det här inlägget inte kommer handla om annat. Ja, jag vet. Det har skrivits spaltmeter om den redan. Ni är säkert jättetrötta på alltihop. Men jag bara måste. Ju mer jag tänker på den dest... »

Page 2 of 71234»