Politik & SamhälleSkepticismVetenskap

ECT – ett försvarstal

Säger jag “ECT” får jag reaktionen: “eh, vad?” Säger jag “elbehandling mot depression” blir reaktionen istället: “menar du ELCHOCKER?!” Nämner man el och depression i samma mening verkar många genast associera till Gökboet och elstötar som en tortyr- eller bestraffningsmetod för att få pli på dårarna. Men att kalla elbehandling för …

READ MORE →
AlternativmedicinLivsåskådning & ReligionPseudovetenskapSkepchick-ismSkepticism

Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska skepticismen

Tre saker som gjorde mig till skeptiker: Religion. Tills jag var 16 var var tredje lördag reserverad för obligatorisk religionsundervisning i katolska kyrkan. Att söndagsförmiddagarna var lika med högmässa behöver jag väl knappast tillägga. Jag spenderade mycket tid under de här åren med att vara rädd. Att gud alltid såg …

READ MORE →