Politik & SamhälleVetenskap

Är läkare mutade av läkemedelsbolagen?

För ett litet tag sedan kom det ut en artikel om att läkare som blivit bjudna på gratislunch av läkemedelsbolag -t ex i samband med ett seminarium- var mer benägna att skriva ut medicin från de bolag som betalat lunchen jämfört med andra, liknande mediciner.

Samma ”alternativmedicinare” som annars gärna misstror allt som har med medicinskt forskning att göra visste förstås inte till sig av glädje. Nu fanns det ju i deras ögon bevis för att läkare var mutade!

Men vilka slutsatser kan vi egentligen dra av studien?

Det första vi kan slå fast är detta: Att det finns problem inom skolmedicinen och sjukvården innebär inte att alternativmedicin -oavsett om det är homeopati, kolloidalt silver, eller något annat -blir verksamt. Det innebär inte heller att vacciner är overksamt gift, eller att de mediciner som skrivs ut är dåliga på något sätt.

Detta sagt så kan vi gå över till att kommentera själva studien:

För det första är det långt ifrån alla läkare som äter lunch på läkemedelsbolagens bekostnad -i den aktuella studien var det mellan 2 och 12% beroende på vilken medicin man tittade på. Det är heller inga brakluncher det handlar om utan priset ligger mellan 12 och 18 dollar (dvs ca 150 kronor som mest).

Den viktigaste slutsatsen är dock att studien slår fast ett samband –men inget orsakssamband. Att läkare skriver ut mer av en viss medicin efter att ha gått på tillverkarens lunchseminarium betyder inte per definition att det var lunchen som fick läkaren att välja en viss medicin. Sambandet kan också vara tvärtom -att läkaren gick på ett visst seminarium för att hen redan från början var intresserad av medicinen.

Ett begränsat urval av mediciner var tittade på i studien; läkemedel mot höga blodfetter,selektiva betablockerare, blodtryckssänkande medicin och anti-deppressiva. Om resultatet är liknande för andra mediciner är därmed inte helt klart.

Studien är utförd i USA -och det är tveksamt om man kan översätta resultaten till svenska förhållanden. (I studien såg man också att läkare verksamma i dom södra delarna av USA och/eller hade egen praktik var mer benägna att delta i gratislunchandet). Hur ofta har svenska läkare tid och möjlighet att delta i olika seminarier? Skiljer den siffran sig från den i USA? Påverkar sjukvårdssystemets olika utformning hur det går till när en medicin skrivs ut? Med mera. (Här i Sverige så är Apoteket dessutom skyldiga att erbjuda ett den billigaste versionen av ett läkemedel, som kan vara tillverkat av ett annat bolag än det bolag som först gav ut läkemedlet på marknaden ).

Detta sagt, så visar studien att det finns ett samband mellan att ha bjudits på lunch från industrin, och viljan att skriva ut ett visst läkemedel –oavsett vad sambandet sedan beror på. Det finns också tidigare forskning som visar liknande resultat. Det är dock inte är några mutor det rör sig om, eller skum verksamhet som försigår i det fördolda. Även om det inte helt oproblematiskt med att läkare bjuds på lunch av industrin är det viktigt att komma ihåg att det också kan finnas fördelar med att läkare deltar i seminarium och lär sig mer om olika mediciner.
Och som skrivet ovan, resultaten betyder inte att de mediciner som skrivs ut är dåliga eller overksamma. Bara att det möjligtvis, kanske finns mediciner egentligen hade passat patienten bättre.

Det här inlägget publicerades först på Christines egna blogg Gensvar.wordpress.com

Previous post

Gästinlägg: Homohatet börjar bli tjatigt – tips för uppdatering!

Next post

Skeptiska snabbisar vecka 32

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

No Comment

Leave a reply