Politik & SamhällePsykologiSkepticism

Tre vanliga tankefällor

Alla faller vi någon gång i fällan att använda oss av argumentationsfel, härskartekniker eller gå in i en diskussion dåligt pålästa. Vissa argumentationsfel, eller snarare tankefel, tycks dock återkomma oftare än andra. Nedan rättar jag tre tankefällor eller argumentationsfel som ofta återkommer, i diskussioner privatpersoner emellan likväl som i samhällsdebatten i stort. Om du har exempel på fler vanliga tankefel -lämna en kommentar!

 

Tankefel 1: Att vilja diskutera något är detsamma som att vara kränkt

Ett vanligt förekommande fenomen när någon tar upp en fråga eller ett fenomen till diskussion är att personen ifråga avfärdas med att det är löjligt att bli “kränkt” över vad det nu är man vill diskutera.

Men att man tar upp något till diskussion betyder inte att man anser sig vara “kränkt” (detta överanvända ord!). Det betyder inte ens att man är särskilt upprörd överhuvudtaget eller ens att man anser att det man vill diskutera är en prioriterad fråga.

Diskussioner som på något sätt kan tänkas vidröra sexism eller rasism tycks av någon anledning vara överrepresenterade när det gäller det här tankefelet. Det kan alltså vara på sin plats att påpeka att man inte heller behöver anse att något är sexistiskt eller rasistiskt för att man tar upp det till diskussion.

Tankefel 2: Jag ser inget problem, därför finns det inget problem

“Jag ser inget problem, därför finns det inte” dyker liksom ovanstående missförstånd ofta upp i diskussioner som tangerar sexism eller rasism.

Vi har alla olika bakgrund och erfarenheter, och vi tolkar och reagerar därför olika på världen omkring oss. Bara för att du inte förstår varför en person blir upprörd över något betyder inte det att personen har fel eller är överkänslig. Avfärda inte en annans persons upplevelse -utan försök förstå varför hen blir upprörd!

Och: Fundera också över om personen verkligen är upprörd innan du går i svaromål. Som jag skrev ovan är viljan att diskutera en fråga eller ett fenomen inte detsamma som att vara kränkt, ledsen eller upprörd, eller anse att något är sexistiskt/rasistiskt.

(Sedan finns det såklart personer som är överkänsliga. Men avfärda inte någon slentrianmässigt bara för att du själv inte ser problemet)

 

Tankefel 3: Det där stämmer inte med mina upplevelser. Alltså är det fel.

Meningen ovan kanske låter som en självklarhet, men det händer allt som oftast att ett (påstått) samhällsproblem avfärdas för att det inte stämmer överens med en enskild individs erfarenheter.

“Kvinnor tjänar inte mindre än män, jag tjänar mer än min man” “Jag har inte upplevt strukturell rasism” Och så vidare.

Vi må alla vara hjältar i vår egen saga. Men när du diskuterar, försök komma ihåg att du är en enskild individ och en generell trend (av vilket slag det vara månde) blir inte ogiltigförklarad bara för att den inte stämmer in på just dig.

(En viss utsaga kan såklart vara osann. Men det krävs starkare motbevis än att hänvisa till att den inte stämmer in på en enskild person)

Previous post

Skeptiska snabbisar 5/11

Next post

Flyktingpolitik i nöd och mindre nöd

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

No Comment

Leave a reply