Politik & SamhälleSkepticismVetenskap

Om kritik mot läkemedelsindustrin

Flera gånger de senaste veckorna har jag blivit ombedd att kommentera den här recensionen i Läkartidningen av en bok som tar upp oegentligheter inom läkemedelsindustrin.

Jag har inte läst boken, och kan alltså inte uttala mig om innehållet. Det faktum att författaren har en bakgrund som biolog och läkare och har jobbat inom såväl läkemedelsindustrin som Cochraneorganisationen (som han var med och grundade) talar dock för att han har lite koll på vad han talar om.

Men om jag bara ska säga några generella kommentarer, utifrån det som står i Läkartidningens recension, så blir det såhär:

Ingen påläst* skeptiker skulle förneka att det finns problem inom läkemedelsindustrin, eller att det förekommer oegentligheter . Det finns någon konstig idé om att om man är motståndare till pseudovetenskap och ogillar när  människor luras ta overksam alternativmedicin så är man automatiskt för läkemedelsindustrin och springer deras ärenden. Men sanningen är att vi skeptiker är emot fusk, dålig forskning och bedrägeri oavsett var det förekommer.  Vi är lika mycket emot felaktiga påståenden som framförs av representanter från läkemedelsindustrin som någon annan.

En sak som vi i den föreningen jag är aktiv i, Vetenskap och Folkbildning, gör för att komma till rätta med ett av de problem som finns inom läkemedelsindustrin är att stötta kampanjen AllTrials för att alla studier ska registreras innan de utförs. På så vis kan inte studier som visar ett resultat man inte vill se, t ex att ens nya medicin och potentiella storsäljare inte är lika bra som den gamla, gömmas undan.
Kampanjen har redan rönt vissa framgångar

Den kampanjen kan man kan också stötta kampanjen som privatperson här -hint hint.

Den skeptiske läkaren Ben Goldacre tar upp fler exempel på problem och ger förslag till reformer i sin bok Bad Pharma. Vi i Vetenskap och Folkbildning har försökt bjuda in honom att föreläsa, utan framgång hittills tyvärr.

Om någon har fler förslag på vad man som privatperson eller föreningar som Vetenskap och Folkbildning kan göra för att hindra oseriös forskning och påståenden från läkemedelsbolag/akademi får ni gärna säga till. Vi på Skepchick välkomnar mer än gärna gästinlägg på temat, eller förslag på kampanjer att promota.

Jag skulle säga att det faktum att man ens diskuterar verkliga problem och inte ägnar sig åt låtsasfrågor och konspirationsteorier, som att “Big Pharma hemlighåller bot mot cancer” eller “mörkar biverkningar av vaccin”, eller hemlighåller att kolloidalt silver botar precis alla sjukdomar (och löser Israel-Palestina konflikten) innebär man kommit en liten, liten, bit på vägen.

Det säger också något att när kritik mot läkemedelsindustrin framförs så recenseras boken i tidskrifter som riktar sig till läkare och forskare (bloggen tillhörande PLoS, som ger ut flera vetenskapliga tidsskrifter, recenserar boken här), och innehållet diskuteras av de som berörs. Vi skeptiker backar inte heller undan för att svara på frågor om hur vi ställer oss till kritiken.

När ifrågasättanden framförs i alternativmedicinska grupper så bemöts man med personangrepp, uteslutning och blockning.

*Jag menar inget nedvärderande när jag skriver påläst. Vi är alla dåligt inlästa inom olika områden, och att alla skeptiker inte har koll på precis allt, eller bär på vissa naiva föreställningar, är inget konstigt.

Previous post

Genforskning eller genusforskning? Om konsten att välja rätt utbildning

Next post

Kära Dawkins, transkvinnor ÄR riktiga kvinnor.

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

No Comment

Leave a reply