Politik & SamhällePseudovetenskapPsykologiSkepticism

Två ideologier, samma konspiratoriska tänkande. Om “invandringskritik” och alternativmedicin

Innan vi går till postens huvudtema vill jag att detta ska vara alldeles klart: Syftet med den här posten är inte att demonisera de jag kallar alternativmedicinare, eller att använda sig av guilt-by-association. Ej heller att skuldbelägga enskilda människor som använder sig av alternativmedicin eller gått på enstaka myter. Syftet är enbart att visa på hur en typ av konspiratoriskt tänkande breder ut sig i samhället, och återfinns inom olika grupperingar.

Under det senaste halvåret har jag diskuterat med åtskilliga personer som på något sätt rört sig i de alternativmedicinska svängarna; vaccinmotståndare, användare av kolloidalt silver, personer som föredrar att använda sig av homeopatiska medel eller köpa progesteronkräm av “entreprenörer” på nätet framför att söka läkarvård och/eller använda sig av skolmedicin. För enkelhetens skull kallar jag dom för “alternativmedicinare” i inlägget.

När man diskuterar för och nackdelar med vacciner/homeopati/kolloidalt silver/etc så går alternativmedicinarnas argumentet ut på något i stil med att vi inte kan lita på läkemedelsbolagen, eftersom de bara är ute efter att tjäna pengar. Detta är en utsaga som det givetvis ligger en hel del i, för visst är stora delar av läkemedelsindustrin problematisk (se t ex Ben Goldacres utmärkta genomgång i boken Bad Pharma). Att påpeka att vi därför har fristående myndigheter, som Läkemedelsverket, som ska granska de läkemedel som finns och försvara patienters rätt till väl fungerande läkemedel och där nyttan överväger biverkningarna hjälper dock inte. Att Läkemedelsverket sagt att en medicin är verksam och att nyttan överväger riskerna är i “alternativmedicinarnas” ögon tvärtom bara ett bevis för att också de springer läkemedelsindustrins ärenden!!! Samma sak med läkare, annan vårdpersonal och forskare. Det som är intressant är att när Läkemedelsverket (eller läkare eller forskare) säger något som “alternativmedicinarna” vill höra så försvinner all kritik. Att Läkemedelsverket drog in 800 kopior av läkemedel (generiska läkemedel), för att studierna av just detta kopior inte var tillförlitliga, var inte något konstigt utan att tecken på hur farlig skolmedicinen trots allt var (här hade man ju rätt lätt kunnat hävda vinstintresse hos konkurrerande tillverkare). När det gällde vacciner så kunde en personen ena sekunden säga att läkare kunde man inte lita på “för utbildningen var betald av läkemedelsindustrin”, för att i nästa förfasa sig över att så “lite tid gick åt till att läsa om vacciner”. Inget av påståendena är sanna, men om det nu vore så att läkarutbildningen bara var en enda lång indoktrinering från läkemedelsbolag borde det ju vara en fördel att läsa så lite som möjligt om vacciner.
Med andra ord -oavsett vilka argument som läggs fram så kan de användas för att stärka det som “alternativmedicinarna” bestämt sig för är sant.

Det finns även andra saker som är slående när man diskuterar med alternativmedicinare än att alla som säger emot dem på något sätt är köpta och/eller hjärntvättade men att kritiken försvinner i samma sekund någon säger något användbart. Att man ofta hänvisar till att det som är naturligt. Att “etablissemanget” -läkemedelsbolagen, vården, myndigheter är extremt bra på att tysta motståndare och att de enda man kan lita på är vissa bloggar och nättidningar. Att diskussionens vågor snabbt går höga, och att de som säger emot kan räkna med att bemötas med personangrepp och i värsta fall hot (länken går till en ledare i tidningen ETC. Jag vet dock privatpersoner som drabbats väldigt illa efter diskussioner på nätet.).

Var har vi sett sådant tänk förut? Vilken annan grupp drömmer sig tillbaka till en svunnen, bättre tid? Vilken annan grupp hävdar att man inte kan lita på media, och har sina egna nättidningar, och bloggar? Vilken annan grupp utmålar sig som modiga underdogs, gentemot etablissemanget -i det här fallet”PK-maffian” och “kultureliten”? Och vilken annan grupp bemöter kritik med personangrepp och hot?

Ni vet svaret. Så, utan att dröja mer på det här kommer den kompletta jämförelsen mellan “invandringskritiker” och “alternativmedicinare”. Två olika ideologier -samma konspiratoriska tänkande:

Likheter sd-altmed 3
Avslutning: Vad beror det konspiratoriska tänkandet som beskrivs ovan på? Troligen finns inget enkelt svar, men några faktorer kan vara dessa. Vi bär alla på olika former av kognitiva bias -dvs psykologiska mönster som får oss att se saker på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten och som får oss att omedvetet letar efter sådant som bekräftar vår världsbild. Idag är lättare än någonsin att välja vilka källor man använder för informationshämtning(t ex vilka man följer i sociala medier, vilka poddar man lyssnar på och vilka bloggar/webbtidningar man läser), vilket gör att man inte i samma utsträckning behöver “utsättas” för alternativa sätt att se på världen.
Idag finns en olycklig tendens att blanda samman åsikter med fakta, och att anta ett sanningsrelativistiskt förhållningssätt där egna erfarenheter som lika tungt vägande som forskning. Forskning och efterforskning blandas också ofta samman -ett problem den alltid lika lysande Charlotte belyser här. Allt detta utgör en perfekt grogrund för spridandet av felaktiga föreställningar om världen.

Vad man kan göra för att motverka det konspiratoriska tankesätt som beskrivs ovan? Tyvärr finns det nog inget enkelt svar. Men att rätta felaktig fakta, att stå upp för vikten av källkritik och värdet av forskning, visa på alternativa förklaringar och, inte minst, våga visa att man själv kan byta åsikt när man får nya fakta presenterade för sig är en bra början.

 

Läs också Anny Berglins tidigare bloggpost på samma tema.

 

Tack till Joacim Jonsson för värdefull hjälp med listan och till Veronica Gardell för genomläsning och kommentarer på innehållet

Previous post

Metodologi och källkritik -inte bara i extremfall

Next post

Ett nej är ett nej, oavsett vad du jobbar med.

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

1 Comment

  1. […] är Julia Caesar”  – och ett inlägg på Skepchick om likheter mellan rasister/alternativmedicinare   Veckans KvackYou går till DN för deras glada ton angående att Påven nu godkänner förlåtelse […]

Leave a reply