HBTQPolitik & SamhälleVetenskap

Born This Way

Så här i Pride-tider är det inte helt ovanligt att få höra en Lady Gaga-låt eller två spelas på radion. Speciellt en dänga vid namn Born This Way brukar kunna repeteras både en och två gånger under en paradflottes framfart över Stockholms gator – och kanske inte bara för att melodin är särdeles catchy.

Frågan om huruvida homosexualitet är något vi föds med eller inte har fått ta upp ett stort utrymme i debatten gällande HBT-frågor det senaste seklet. Man har framfört teorier om inverterade Oidipuskomplex, frånvarande fäder, överbeskyddande mödrar och förminskade hypotalamusregioner i hjärnan – och på senare tid även hittat gener som kan tänkas ge upphov till homosexualitet.

I ett judeo-kristet samhälle, med alla sexuella hangups som det innebär, är det inte orimligt att söka efter svaret på frågan om sexualitetens medföddhet. Om det är så att Gud själv skapat homosexualiteten, hur kan det då samtidigt vara en synd att vara homosexuell? Om Gud förutbestämmer vår sexuella läggning innan vi ens lämnat livmodern, hur kan han då vilja bestraffa människan för att hon lever så som hon blivit skapt? Den fria viljan är en viktig komponent när det gäller att sortera ut de aktiva syndarna från de som bara lever så som Gud skapat dem.

Gay_friendly_church

Det är dock inte bara troende, eller ens människor med en tidigare religiös bakgrund som klamrar sig fast vid “Born this way”-retoriken i diskussioner med mer homofobt lagda debattörer. Ateister, skeptiker och sekulära människor i allmänhet verkar fortfarande ha lätt att ta till argumentet om homosexualitetens naturlighet som försvar för dess moraliska rätt att existera.

Naturlighet i sig är så klart inget bra argument för eller emot något överhuvudtaget. Mord förekommer i naturen – ändå fördömer vi det. Preventivmedel är typiskt onaturligt, men ändå är vi ytterst få som har något emot dess användning. Jag har tidigare skrivit om den här typen av argumentation – det som brukar kallas för appeal to nature – och det som gäller för pseudovetenskapliga läkemedel gäller självklart även i diskussionen om vilka sorters människor vi känner attraktion för: naturligheten spelar ingen roll.

Att använda sexualitetens medföddhet som argument är också att på något plan medge att det är något fel på den – att om man hade fått välja så hade man självklart valt att vara “normal”. Och ja, i ett homofobt samhälle som ständigt trakasserar icke-heterosexuella människor på sätt som sträcker sig från diskriminering till tortyr och mord är det självklart inte underligt om man, givet valet, skulle välja att ha en sexuell läggning som av majoriteten anses vara accepterad. Detta betyder dock inte att den anti-homofoba retoriken måste rätta sig efter de skeva ramar som satts upp av det rådande heterosexistiska samhället. Att könet på den vi älskar inte har några konsekvenser för vår eget eller andras människovärde borde rimligtvis trumfa alla naturlighetsargument en meningsmotståndare kan tänkas bära på.

Det kan hända att homo-, hetero- och bisexualitet är skriven i generna. Det kan hända att det beror på mängden hormoner man exponeras för i livmodern. Det kan hända att ens sexualitet utvecklas i puberteten och beror på en mängd olika faktorer, varav vissa är biologiska och andra psykologiska. Det kan hända att ens sexualitet ständigt förändras genom hela livet. Någon gång kanske frågan får ett svar – men då hoppas jag att vi som samhälle utvecklats tillräckligt mycket för att vi ska kunna svara: “och?”

Previous post

Svenska abortmotståndare sprider livsfarliga myter

Next post

En tur längs Höga Kusten, del 1

decubate

decubate

No Comment

Leave a reply