FeminismSkepticismVetenskap

Svenska abortmotståndare sprider livsfarliga myter

Vi på bloggen har ju tidigare konstaterat att anti-abortorganisationen Ja till Livet satsar på en lite ny profil, genom att bland annat ”låna” Feminists for Lifes slagord Kvinnor förtjänar bättre (Women deserve better).

Som ett led i detta har Ja till Livet också lanserat sidan Sexuell Hälsa. Sidans namn är dock brutalt missvisande, då man istället för att värna kvinnors hälsa sprider felaktigheter om vaccinet Gardasil, som skyddar mot livmoderhalscancer.

Enligt Cancerfonden drabbas 450 kvinnor av livmoderhalscancer varje år, och omkring 150 av dessa dör. Många cancerfall kan förhindras av det vaccin som Ja till Livet nu försöker skrämma kvinnor från att ta.
De påståenden som bemöts nedan återfinns alltså på Ja till Livet sida Sexuell hälsa, under rubriken Sexuellt överförbara infektioner. Kursiv text är citat från Ja till Livet.


Påstående: Vaccinet som finns för HPV skyddar enbart för två av de 13 typer [av HPV] som kan orsaka cancer. 

Fakta: Detta är visserligen sant, men dessa två typer står för 70 % av all livmoderhalscancer. Ja till Livet berättar här alltså bara halva sanningen (om man ens kan kalla det för det).

Påstående: Dessutom är det [vaccinet] i stor utsträckning oprövat

samt längre ned på sidan

Ja till Livet vill uppmärksamma föräldrar och kvinnor om att det finns en problematik kring Gardasil och att man bör vara väl medveten om de risker som förknippas med detta ännu mycket oprövade vaccin.

 

Fakta: Vaccinet har redan innan det släpptes på marknaden granskats i kliniska läkemedelsprövningar och har sedan dess getts i 100 miljoner doser. Biverkningarna är mycket väl kartlagda, vilket vi kommer till nedan.
Ur den aspekten kan det kan inte med den bästa vilja i världen kallas oprövat.

Läs mer hos Cancerfonden och Folkhäsomyndigheten

Det Ja till Livet möjligtvis syftar på när man skriver att vaccinet är oprövat är att man inte har sett hur pass väl effekten håller i sig på mycket lång sikt ännu. Det man däremot har sett är att vaccinet har god effekt på kondylom, man har även kunnat se att HPV sjunkit i befolkningen, att risken att få cellförändringar och allvarliga förstadier till livmoderhalscancer har sjunkit med 80% bland danska flickor som fått vaccinet, och att effekten kvarstår i upp till nio år. Med andra ord vet vi att vaccinet ger gott skydd på kort sikt och det finns goda indikationer på att skyddet håller i sig på längre sikt.
Alltså kan man knappast kalla vaccinet “mycket otestat” ur den aspekten heller.

I just debunked

Påstående: flera rapporter visar att det [vaccinet] kan ge förödande konsekvenser för den vaccinerade flickan. 

 

Fakta: De biverkningar som man sett när man studerade vaccinet, såväl innan som efter det släpptes på marknaden är milda och snabbt övergående och rör sig i första hand om lokala reaktioner, som smärta vid stickstället, feber, huvudvärk och trötthet.
Läs mer hos WHO, som kontinuerligt följer upp vacciners säkerhet, samt hos Läkemedelsverket och Cancerfonden på länkarna ovan.
En stor undersökning som inkluderar närmare en miljon flickor har tittat på kopplingen mellan Gardasil och 53 olika allvarliga tillstånd, såsom blodpropp, autoimmuna sjukdomar (MS, Guillain-Barrés syndrom) och neurologiska sjukdomar. Ingen koppling mellan vaccinet och dessa allvarliga tillstånd kunde hittas.
Rapporten hittas här och populärvetenskaplig sammanfattning hittas här.

Ytterligare en stor undersökning visar att det inte finns någon koppling mellan Gardasil och sjukdomar som ms, synnervsinflammation och andra sjukdomar som påverkar nervssystemet.

Rapporten hittas här och populärvetenskaplig sammanfattning hittas här.

Och här är en artikel som inte visar något samband mellan HPV-vaccinering och utvecklandet av atuoimmuna sjukdomar, däribland Guillain-Barrés syndrom.

Denna digra forskning nämner inte Ja till Livet. Istället hänvisar dom till ett (!) inslag i TV4 Nyhetsmorgon (också kända som Årets Förvillare 2014). I inslaget intervjuas en (1) person som fått Guillain Barrés syndrom, och där läkarna angett HPV-vaccinet som möjlig förklaring till sjukdomen. Nu kan man ju inte dra några säkra slutsatser i enskilda fall, tidssamband behöver som bekant inte betyda orsakssamband, utan för detta krävs större studier. Frågan är varför Ja till Livet väljer att länka till en enskild berättelse, istället för till den forskning som gjorts (se ovan) eller till WHO?

Ja till Livets andra källa är en dansk dokumentärfilm som återfinns på den konspirationsteoretiska sidan Newsvoice. Att länka till en dokumentär när det finns forskning att tillgå är illa i sig, men när dokumentären dessutom återfinns på Newsvoice, sidan för chemtrailskonspirationer och där cancer påstås botas av bikarbonat, borde alla varningsklockor gällande trovärdigheten ringa på högsta volym.

bill-nye-meme-1

Ja till Livet avslutar med att påpeka att Det enda fullgoda skyddet för HPV är avhållsamhet och att man avstår från flera sexpartners.

Nu räcker det ju i och för sig med att ens enda sexpartner bär på viruset för att man ska bli smittad, och risken för våldtäkt finns ju alltid.

Det är väldigt anmärkningsvärt att Ja till Livet på detta sätt försöker skrämma unga flickor och deras föräldrar från att skydda sig från cancer, och det skulle vara mycket intressant att höra hur man försvarar de felaktigheter man sprider på sin sida. För det är väl ändå så att Ja till Livet vill värna livet, och inte har som egentligt mål att ta kontroll över kvinnors sexualitet?

images-7

 

Efterord och klargörande: Ja till Livets sida Sexuell hälsa lades upp på sajten i början av juni. Det här inlägget skrev i mitten av juli. Efter att det här inlägget skrivits färdigt (men innan det publicerades) meddelade Europeiska Läkemedelsverket att säkerhetsprofilen för HPV-vaccinet ska klargöras ytterligare för att se om vissa inrapporterade biverkningar kan ha något samband med vaccinet. De eventuella biverkningar man ska titta närmare (ett syndrom med hög hjärtklappning, ett syndrom med smärtor i armar och ben) på är dock inte de som Ja till Livet varnar för, och dessa biverkningar är också mindre allvarliga än livmoderhalscancer. Rekommendationerna för användandet av vaccinet förblir oförändrade under utredningen.  Det är ytterst osäkert om dessa påstådda biverkningar verkligen kan kopplas samman med HPV-vaccinet, se twittraren Per Köhlers inlägg här. Den skrämselpropaganda som bland annat Svenska Dagbladet har använt i sin rapportering är värt ett eget inlägg.
Faktum kvarstår att Ja till Livet i sin information valde att länka till Nyhetsmorgon och konspirationsteoretiska sajter, snarare än till den forskning som fanns tillgänglig.
Den 15 juli rapporterades det att den största studien som gjorts på Gardasil bekräftade tidigare forskning att vaccinet inte kan länkas till allvarliga biverkningar.

Previous post

Fannys Fantastiska Feber och andra mindre lämpliga barnböcker.

Next post

Born This Way

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

No Comment

Leave a reply