FeminismGenusHBTQSex

Let’s talk about sex: Våra icke-komplementära könsorgan

En viss diskussion har ju uppstått angående frågan om hur kyrkan ska förhålla sig till homosexualitet och huruvida (utlevande) homosexuella kommer till himlen eller inte. Eftersom jag inte är någon större Bibelkännare lägger jag mig inte i den teologiska diskussionen (även om jag fann Samuel Varg Thunberg med fleras inlägg i debatten rätt underhållande)

Men så fann jag den här artikeln, skriven av Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, och känner mig nödgad att reda ut lite missförstånd. Jag kanske inte kan särskilt mycket om Bibeln, men desto mer om biologi.
I artikeln står följande:

Här ligger också grunden för ett naturrättsligt perspektiv på människans sexualitet. Den kristna kyrkan har sin uppfattning inte enbart för att den stämmer med de bibliska texterna, utan också för att den stämmer överens med till­varons grundstruktur. Biologiskt är sexualitetens grundsyfte fortplantning och det är enbart man-kvinna-relationen som principiellt sett är fruktsam. Fysiologiskt är det mannens och kvinnans kropp som är a­npassade för varandra. Komplementariteten mellan man och kvinna – eftersträvansvärd i alla andra sammanhang – är grundläggande för den klassiskt kristna äktenskapssynen.

 

Detta stycke innehåller flera direkta faktafel.
För det första kan vi konstatera att påståendet att sexualitetens grundsyfte är fortplantning är brutalt fel. Sex handlar främst om att skapa samhörighet inom gruppen. De allra flesta av oss har sex betydligt oftare än vi vill ha barn, och vi har också sex på sätt som inte leder till barn. Faktum är att många kvinnor finner dessa former av sex skönare, något jag återkommer till nedan. Även homosexuella människor och människor som saknar sexdrift kan vilja ha barn.

Vidare så skriver Stefan Gustavsson att mäns och kvinnors kroppar är komplementära. Tittar vi bara på fortplantningsaspekten så stämmer det att det behövs ägg och spermier för att det ska bli ett barn. Men som konstaterat så handlar sex inte primärt om fortplantning. Tittar vi rent på vad som faktiskt tillfredställer oss är våra kroppar inte alls är särskilt komplementära.

De flesta kvinnor behöver få klitoris (eller mer korrekt klitorisollonet) stimulerat för att nå orgasm, och denna del stimuleras långt ifrån alltid under ett samlag (penis-i-vagina för att uttrycka det klart). Alltså behövs annan stimulans, av fingrar, tunga, vibrator -you name it! Före, under, efter eller istället för samlag. Vem som står för klitorisstimulansen -om det är en man, kvinna, eller icke-binär person det spelar faktiskt ingen roll! Notera också att klitorisstimulering inte innebär risk/chans för graviditet. För kvinnor är alltså den sexuella tillfredsställelsen frikopplad från barna-görandet. (Notera också att kvinnor i vilket fall bara är fertila ett kort tag varje månad, men de flesta är sexsugna oftare än så)

Vidare har tycker många män (oavsett sexuell läggning) om att få prostatan stimulerad, något som med fördel kan göras med en kuk i analen (men också med t.ex en strap-on).

Med andra ord, våra könsorgan är knappast så komplementära ur sexuell synvinkel som vissa vill låtsas om.

Det finns andra fel i stycket också, som att Stefan Gustavsson verkar mena att det som är naturligt är detsamma som bra. Att naturligt inte är detsamma som bra har Patrik Lindenfors på Humanistblogen har redan svarat utmärkt på, så jag tänkte inte ägna mer tid åt det här.

Var och en får naturligtvis ha sex på de sätt man vill (så länge alla inblandade samtycker). Men det är synd om människor lever i villfarelsen att sex främst är penis-i-vagina sex, helst med barnalstring som mål, och inte så mycket mer. Och det är tråkigt om människor inte vet vad kvinnor (och män) faktiskt får njutning av.
Och sorgligt nog är detta villfarelser som inte bara är isolerade till frikyrkans värld.

Previous post

Nej, det är inte "bara att googla"

Next post

Träning och twitter - vad bör man skriva?

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

1 Comment

  1. 21 April, 2015 at 15:06 —

    Hej! Kul att du fann mitt “bidrag” till debatten roande. Det var ju aldrig tänkt som något seriöst inlägg utan att vara en satir på dålig teologi.
    Du har många goda poänger i att sex är långt mycket mer än fortplantning även om jag tror att det är just barnskaffandets aspekt som lett fram till att de abrahamitiska religionerna kommit att “förbjuda” samkönade levnadsformer. Det är naturligtvis mer komplicerat än så men förenklat kan man leda tillbaka till tiden då det pro-israeliska folket hade bildat en nation. Då folket inte var speciellt stort och i flera generationer levt under andra nationer så var det av största vikt att skaffa så många barn som möjligt. På samma sätt kan man spåra varför grisen anses vara oren i samma religioner. Då de levt i ögonområden så är risken för trikiner och andra parasiter stor och även om de inte kände till varför de blev sjuka när de åt griskött så märkte det likväl och fläsk kom att förklaras som “orent” för att förhindra sjukdomar och dödsfall. Så många av GT’s lagar är någon slags vi-måste-överleva-och-skaffa-så.många-barn-vi-kan-lagar.
    Sen kan man dra många slutsatser av detta som kanske inte är värt att ta upp här men själv väljer jag att se det med progressiva teologiglasögon. Det var lagar som kan ha gällt för flera tusen år sedan, för ett annat folk i en annan tid under en annan situation. Varken mat-, kläd- eller sexlagarna är något som gäller idag.

    Jag vet inte om mitt inlägg bidrog till mer förståelse men jag vill avsluta med att säga: Njut av mat och sex! 🙂

Leave a reply