FeminismSkepticism

Nej, det är inte “bara att googla”

”Har du testat att googla?” ”Det är faktiskt bara att googla” De svaren eller varianter därav, förekommer ofta som svar på frågor på olika forum och diskussionsgrupper på internet.

 

Givetvis finns det tillfällen då svaret, eller liknande på samma tema, är relevant. Till exempel ska inte någon enskild person tvingas svara trevligt och pedagogiskt på en och samma fråga alltför många gånger (och hur många gånger ”alltför många” är bestämmer man själv). Framförallt gäller detta om personen tillhör en redan utsatt grupp och ofta får utstå dumma frågor. Jag kräver alltså inte att man ska tvingas hålla god ton.
Svaret kan också vara relevant om det rör sig om det rör sig om banala frågor i ett forum som speciellt riktar sig människor som redan har vissa förkunskaper. Likaså om det gäller frågor i ett forum som är menat att vara ett safe space –dvs. ett forum där deltagarna ska vara fria från att behöva läsa om vissa ämnen.

 

Men när man på en fråga i en diskussionsgrupp (som inte är ett safe space, eller bara för redan kunniga) ger svaret ”googla” är det inte bara otrevligt –det är dessutom ett dåligt och opedagogiskt råd.

För det är ju inte som att google bara ger bra och värdefulla länkar till svar. Ju mindre man känner till ett område, desto svårare är det att vara källkritisk, och avgöra om det man hittar vid en googlesökning är korrekt eller inte. I sådana fall är det alltså en mycket god idé att istället fråga i ett forum befolkat av personer som är insatta. På så vis så gör man ju en form av kvalitetskontroll på svaren man får. Det är att vara källkritisk –och det ska berömmas!

 

Att ställa en ”dum” fråga i en diskussionsgrupp kan dessutom vara ett sätt att undvika att fråga en individuell person, som ledsnar på att få agera frågelåda för miljonte gången.

 

Att påstå att det bara är att googla är också ett väldigt priviligierat synsätt där man utgår ifrån att personen som frågar lätt hittar rätt via en google-sökning. Det är därför extra ironiskt när människor i diskussionsgrupper där man annars brukar diskutera privilegier och hur man ska få en inkluderande rörelse häver ur sig att en nykomling borde ha frågat google, istället för de människor som faktiskt sitter på kunskap.

 

För att summera. Det finns tillfällen då det är rätt att hänvisa en frågeställare till google, men det finns minst lika många tillfällen där det är fel. När det gäller mer eller mindre öppna forum och frågan framstår som uppriktigt menad så bör man utgå ifrån att det är rör sig om fel tillfälle för ett ”googla” som svar.

Och du, om du inte vill svara på en fråga ställd i en diskussionsgrupp med flera tusen deltagare så kan du alltid scrolla vidare.

Previous post

Skeptiska snabbisar 6/4

Next post

Let's talk about sex: Våra icke-komplementära könsorgan

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

No Comment

Leave a reply