AlternativmedicinScience & NatureSkepticismVetenskap

Mässlingen är ett symptom på något värre

När man reflekterar över mänsklighetens track record de senaste hundra åren är det lätt att fokusera på det kataklysmiskt negativa i det vi lyckats åstadkomma. Global uppvärmning, utrotning av allehanda djur- och växtarter, förorening av sjöar, hav och atmosfär – listan kan göras längre än vad som rimligen får plats i ett enda inlägg på en enda blogg. På det hela taget kan man tycka att människan i sig verkar ha en relativt negativ inverkan på sin omvärld, även om det förhoppningsvis ofta är oavsiktligt.

Det som dock är viktigt att ta fasta på när man diskuterar mänsklighetens tendens att förstöra sin egen livsmiljö är att vi inte är maktlösa att förändra samma livsmiljö också till det bättre. Till skillnad från den snigelartade takten i vilken regeringar världen över börjar engagera sig i frågan om global uppvärmning blev reaktionen snabb och kraftfull på nyheterna om att vår konsumtion av gaser som freon ledde till en katastrofal minskning av mängden ozon i vår egen atmosfär.

När det gäller kvaliteten i modern sjukvård finns det också anledning att vara generellt optimistisk inför framtiden. Det har knappast gått någon förbi att vi för varje år som går kan ge fler och fler cancerpatienter möjligheten att leva rika och normallånga liv, eller att en HIV-diagnos på bara trettio års tid förvandlats från en säker dödsdom till ett fullt hanterbart tillstånd. På en något större tidsskala kan vi också tacka modern sjukvård för ganska fantastiska genombrott såsom en minskning av dödsfall i barnsäng med 90 procent, effektiv behandling av lunginflammation (något som före penicillinets utveckling var en potentiellt dödlig sjukdom), samt möjligheten att rädda liv med hjälp av blodtransfusioner.

Monthly_mortality_rates_1841-1849

Minskningen i barnsängsfeber efter introduktionen av klorhandtvätt

 

Mot bakgrund av ovanstående är det inte svårt att känna sig besviken på nyheten om att flera av de livräddande samhällsförändringarna som medicinsk forskning gett upphov till är på väg att omkullkastas. Vaccin mot sjukdomar som mässling, polio, påssjuka och kikhosta tros rädda livet på tre miljoner barn varje år, men i takt med att den nu globala antivaccinationsrörelsen växer sig starkare finns det all anledning att oroa sig för en återgång till långt dystrare infektionssiffror.

Härom veckan upptäcktes ett utbrott av mässling bland besökarna på den enorma nöjesparken Disneyland i Kalifornien. Ett hundratal gäster tros ha blivit infekterade av den otroligt smittsamma sjukdomen, bara 15 år efter det att den deklarerats vara officiellt utrotad. Förra året smittades totalt 644 personer av mässling i USA, vilket också är det högsta antalet mässlingsfall på samma 15-årsperiod.

Även om inget av mässlingsfallen på Disneyland visar sig få en dödlig utgång är detta en monumental tragedi – en tragedi som dessutom hade kunnat förebyggas. Vaccinering fungerar ypperligt väl, men bara om alla får chansen att vaccinera sig också tar den chansen. Små barn, personer som av medicinska skäl inte tål att bli vaccinerade och människor med nedsatt immunförsvar är helt beroende av den stora massans kollektiva resistens mot infektionssjukdomar. Detta kallas för flockimmunitet, och är kanske den största anledningen till att antivaccinationsrörelsens framfart är en så katastrofal nyutveckling inom vårt samhälle.

Med argumentet att vaccinationer är onaturliga, skadliga och ineffektiva argumenterar man för att låta föräldrar avstå från att immunisera sina barn. Man menar att föräldrar måste få fatta sina egna beslut om ens barns hälsa, och missar då helt faktumet att man genom att låta bli att vaccinera sina barn också fattar beslut om andra barns hälsa. Människor som inte får valet att själva immuniseras, eller kanske genomgår enormt påfrestande cellgiftsbehandlingar, får förlita sig på att vi som samhälle gör vårt bästa för att minska spridningen av farliga smittsjukdomar.

Om det är någonting vi kan lära oss av vår egen historia kanske det är att idéer – bra som dåliga – är minst lika smittsamma som det mest allvarliga av influensavirus. Det återstår att se huruvida ignorans och rädsla sprider sig snabbare än vad vårt immunförsvar klarar av.

Previous post

Kompetent kvinna -inte "duktig flicka"

Next post

Skeptiska snabbisar 2/2

decubate

decubate

No Comment

Leave a reply