FeminismGenusPolitik & SamhälleSkepticism

Kvotering, kneg och kvinnor i gruvor

När genus och/eller kvotering diskuteras hör man ibland påståendet att ingen är intresserad av att få till en jämnare könsfördelning i (mansdominerade) jobb som är fysiskt tunga och/eller farliga. Nej, jämn könsfördelning ses bara som viktigt i bolagsstyrelser och dylikt! Ett exempel på detta är den här bilden har cirkulerat ett tag på Facebook:

Kvinnor i gruvan

Om denna kan man säga mycket. Till exempel att jämställdhet handlar om lika möjlighet till makt och inflytande, och att därför är rätt naturligt att feminister är mer intresserade av att få in fler kvinnor i yrken som faktiskt för med sig möjligheter att påverka.

Man kan också påpeka att det finns en del yrken som, likt sopåkare, är slitiga, tugna och utförs under press som redan är kvinnodominerade. Skillnaden är att sopåkning betalar sig bättre. Att föredra att kämpa för höjda löner i de kvinnordominerade yrkena framför att försöka locka kvinnor att migrera från ett slitigt arbete till ett annat är ingen orimilig prioritering.

Men man kan också bemöta bilden från ett skeptiskt synsätt och köra lite källkritik. Det är nämligen inte sant att det inte finns önskemål om fler kvinnor inom andra områden, än de som är trygga, enkla och bekväma.

När Dannemore gruva öppnades fanns önskemål från ledningen att en tredjedel av de nyanställda skulle vara kvinnor. För att nå målet hölls en rekryteringsdag för enbart kvinnor.

Att jobba inom skogsindustrin kan vara en fysisk utmaning,. En handlingsplan har tagits fram för att få in fler kvinnor i skogsbruket och man har också hållit konferenser på temat. (Det har också hållits kurser riktade till just kvinnliga skogsägare, men jag vet inte om skogsägare faller i kategorin bekvämt eller slitsamt jobb)

Att det finns få brandmän inom brandmansyrket, ett arbete som både är tungt och farligt, och hur det problemet ska lösas har debatterats åtskilligt. Jag skriver problem, för det är så den låga andelen kvinnor setts på i debatten. Kvotering har varit uppe som förslag, liksom en sänkning av de fysiska kraven.

Behöver jag förresten påminna om hur mycket kritik Myndigheten för samhällsskydd fick sedan det mitt under sommarens skogsbrand uppdagades att de haft ett forskningsprojekt kallat Genus, räddningstjänst och kommunikation?

Man kan tycka vad man vill om dessa satsningar, och jag överlåter till er läsare att själva bedöma om de är bra eller dåliga. Men påståendet att önskan om en jämn könsfördelning bara gäller trygga skrivbordsjobb i maktens korridorer är inte sant.

 

Ps. För den som är intresserad har Amra på bloggen Rimligheten.se har diskuterat frågan utifrån ett marxistiskt, feministiskt synsätt.

Previous post

Skeptiska snabbisar 13/1

Next post

Kompetent kvinna -inte "duktig flicka"

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

No Comment

Leave a reply