GenusPolitik & SamhälleSkeptiska snabbisarVetenskap

Skeptiska snabbisar 13/1

Man kanske skeptiskt bör konststera att det inte går att veta om det verkligen var ett barn som byggde, men i vilket fall som helst ett kul sätt att bryta könsstereotyper.

Framsteg! Kalifornien utökar sin revenge porn-lag för att den även ska inkludera selfies.

Vetenskapsmän byggde en superdator av PlayStations.

Ny metod halverar självmordsförsök bland unga. Här finns en bra sida för att kolla evidensläget för olika behandlingar mot psykiska problem hos barn och unga.

Previous post

Var glad, arg, tacksam och bitter samtidigt –det går!

Next post

Kvotering, kneg och kvinnor i gruvor

skepchickse

skepchickse

Skepchick.se:s adminkonto. Används för gästinlägg och skeptiska snabbisar.

No Comment

Leave a reply