AlternativmedicinPseudovetenskapSkepticismVetenskap

En hyllning till vetenskapen.

Efter mitt inlägg om placebo fick jag en kommentar som ledde till en lång diskussion om homeopati och skolmedicin, ibland med lite oväntade svängar och argument. (Typ: vill skeptiker ha det som i Sovjet?!) Jag samlade en del av dem i det här inlägget, som en slags hyllning till empirisk vetenskap.

Vi börjar med något man får höra ganska ofta: Hur kan man vara så kritisk till örtmedicin när skolmedicinen grundar sig på örter och växter?

Det är onekligen sant att en del av skolmedicinen bygger i grunden på örtmedicin. Det ändrar emellertid inte på att örtmediciner är opålitliga och potentiellt farliga eftersom styrkor och interaktioner med andra läkemedel är dåligt utredda och att verkan i den mån den finns sällan kan mäta sig med konventionella läkemedel.

Den här var helt ny för mig: ”Vaccination mot sjukdomar består av avdödat smittämne, jämförbart med den lägsta styrkan, D1, av homeopatisk medicin. Anser du då att smittskyddet i t.ex smittkoppsvaccin är placebo?”

Den lägsta styrkan D1, är alltså en homeopatisk substans spädd tio gånger. Sett ur ett homoeopatiskt perspektiv där verkan blir mer kraftfull ju mer utspädd lösningen är borde en så låg spädning vara närmast verkningslös. Sett ur ett rationellt perspektiv finns en risk att den är farlig, eftersom homoeopatiska medel ofta utgår från substanser som är rent skadliga. Hursomhelst har det mycket lite att göra med vaccin, som a) har bevisad effekt och således inte är bara placebo, och b) (i de fall hela mikroorganismen ingår i vaccinet) innehåller en avdödad eller försvagad form av den mikroorganism man vill skydda mot, medan ett homeopatiskt preparat innehåller något som kan helt sakna samband med det man vill behandla, men som i outspädd form skulle ge liknande symptom. Att säga att de fungerar på samma sätt är direkt felaktigt. Vaccin som innehåller döda eller försvagade mikroorganismer bygger på att mikroorganismen presenteras för immunförsvaret så att det snabbare kan känna igen den nästa gång. Denna verkningsmekanism är välstuderad och rimlig, och så vitt jag vet helt skild från de påstådda mekanismerna bakom homeopatica. Och förstås den mest uppenbara skillnaden: effekten av de vaccin som är godkända och används är bevisad gång på gång. Homeopati har bevisats ineffektivt gång på gång.

Man kan inte mäta effekten av homeopati eftersom den inte fungerar på samma sätt som skolmedicin. Studierna på homeopati är inte utförda enligt den metod som används i klinisk homeopatisk verksamhet.

Det är ett vanligt missförstånd att vetenskaplig metod inte skulle kunna utvärdera effekten av någonting man inte kan förstå eller beskriva fullständigt. Det är ju det som är så fantastiskt med empirisk vetenskap: man kan mäta om det finns en effekt utan att ha någon aning om hur den fungerar! Otaliga studier på homeopati har utförts enligt empirisk metod, med blindade forskare och patienter, en placebokontrollgrupp, och ett krav på mätbar förbättring. Det räcker med att skumma igenom t.ex. Cochranes databas med metastudier för att se att det finns gott om både individualiserade studier (varje patient får en egen konsultation av en homeopat) och studier som utvärderar ett specifikt preparat som påstås ha effekt vid ett visst symptom eller sjukdomstillstånd (t.ex. Oscillococcinum för behandling av influensa).

Folk upplever förbättring efter homeopatiska behandlingar. De får också bättre provresultat.

…och vi är tillbaka där diskussionen började. Med placeboeffekten, som jag beskrev ganska utförligt i mitt förra inlägg. Människor vänder sig till alternativmedicin, tillfrisknar helt naturligt (med förbättrade prover som följd) och tillskriver det alternativmedicinska preparatet effekten. Svårt sjuka människor får ofta ingen hjälp av den traditionella sjukvården. Det är ett stort misslyckande för den traditionella vården att patienter som är svårt sjuka ofta inte känner att de kan få tillräckligt med stöd. Jag har förståelse för att dessa patienter söker sig till alternativmedicinen, och jag är glad att de då ofta känner att de mår bättre. Samtidigt är priset för detta a) att man måste ljuga för patienten och påstå att en verkningslös behandling är effektiv, och b) att man riskerar att patienter avstår från verksam behandling, eller får behandling som är direkt skadlig. Som jag skrev i mitt inlägg: läs på whatstheharm.net – det är inte så enkelt som att man ska vara glad över att folk mår bättre och kan se genom fingrarna med resten. Alternativmedicin gör verklig skada. Och profiterar stort på desperata människor.

Sist, men inte minst: Din negativa attityd till oliktänkande och självständiga individer påminner om den som man höll sig med i det gamla Sovjetunionen.

i-love-science

Även om jämförelsen med Sovjet roar mig vill jag förklara varför den är felaktig. Jag har sagt det tidigare, men jag vill betona det igen: det fantastiska med empirisk vetenskapär att man kan inkludera saker man inte förstår. Mängder av våra skolmedicinska läkemedel saknar kända verkningsmekanismer, men tack vare empirisk forskning vet vi ändå att de är säkra och effektiva. Som jag ser det är det ofta alternativmedicinivrarna som är låsta i sin bild av hur världen ska se ut. Som vägrar ändra åsikt trots att alla bevis pekar på motsatsen. Vetenskap kräver ödmjukhet, den utgår alltid från att man kan ha fel. Vetenskap utgår från att människor är jäviga, och är benägna att dra förhastade slutsatser. Den går ut på att pröva en teori, och sen pröva den igen, och pröva den igen innan man börjar tro på den. Vetenskap är motsatsen till det dogmatiska “min personliga erfarenhet måste vara Sanning”-inställningen som går hand i hand med alternativmedicin. Det som verkligen var svårt som nybliven skeptiker (och som fortfarande kan vara en utmaning) var att ta till sig den ödmjukheten; att acceptera att mina personliga egenskaper av att alternativmedicin hjälpt mig vid ett par tillfällen med största säkerhet grundar sig i just placebo, och inte i någon verklig effekt.

/Homelessclubkid

 

(Kommentarerna i sin helhet finns nedanför det här inlägget.)

Previous post

Skeptiska snabbisar 18/6

Next post

Ingen nämnd, allt glömt

homelessclubkid

homelessclubkid

Homelessclubkid is the Captain of Swedish Skepchick. She's also a vegan skeptic who loves cats, books, and cosmology.

1 Comment

 1. 2 July, 2013 at 05:58 —

  Man ska inte slarva! Du skriver att patienten blev frisk på naturlig väg men alternativmedicinen fick elogen. Hur vet du det? Lösa antaganden. Speciellt som exemplet handlade om patienter som var obotligt sjuka enligt den allmänna vården. Hur kunde de plötsligt bli friska efter sin långvariga obotliga sjukdom? Och jag talar inte om någon ‘brist på tillräckligt stöd’ från sjukvårdens sida utan om medicinska behandlingar.

  Vaccin påverkar immunförsvaret, vissa homeopatiska mediciner påverkar uppenbarligen också immunförsvaret. Är det jättesvårt?

  Du håller dig med en ståndpunkt att homeopatisk medicin är verkningslös i låga potenser (=styrkor), men verksamma i höga potenser. Jag vet inte varifrån du fått den uppfattningen. Kanske i någon populärframställning om homeopati? Låga potenser används vid vissa tillstånd, höga potenser vid andra. Även skolmediciner framställs i både låga och höga styrkor, också en och samma medicin kan finnas i både låg och hög styrka. Är skolmedicin med låg styrka verkningslös, menar du?

  Prövningar av homeopatisk medicin började Samuel Hahnemann med. De prövningar du refererar till är samtliga gjorda inom den skolmedicinska sfären. Att man har adjungerat en homeopat till några av dem betyder inte att homeopatin i sig har haft något inflytande över prövningen så till vida att homeopatisk teori har avgjort utväljandet av försökspersoner eller den substans som ska användas.
  Du nämner särskilt influensamedlet Oscillococcinum som är tillverkat av lever och hjärta från anka. Ingen klassisk seriös homeopat skulle befatta sig med det. Homeopatiska medel ska bestå av endast en substans. Medel som innehåller fler substanser ratas av den klassiska homeopatin och kallas undertryckningsterapi.

  Det finns ett problem med hela ditt resonemang:
  Skolmedicin kan visserligen ställa till med stor skada, men den är välbeprövad och således något gott.
  Alternativmedicin är verksam men jättefarlig då den 1) dels kan interagera med skolmediciner, dels kan vara overksam (sic!). 2) När den obotlige patienten använder den förhindras samtidigt behandling med skolmedicin. (Som ju inte är möjlig då patienten är obotlig enl. vården)

  För några år sedan kom en medicin, Vioxx, som förskrevs flitigt av läkare mot smärtor. I de kliniska prövningar som gjorts framkom tydligt att försökspersoner fått ganska allvarliga hjärtbesvär som biverkning. Ändå släpptes medicinen. Patienter drabbades av olika hjärtbesvär, fram för allt hjärtinfarkt. Även dödsfall förekom. Medicinen drogs in efter kort tid, men de patienter som drabbats hade inte bett om någon medicin som gav en allvarligare biverkning av medicin än den plåga som deras grundsjukdom orsakade. Detta är bara ett exempel, men som talar sitt tydliga språk. De vetenskapliga prövningar du håller så högt är i allmänhet alldeles för korta och otillräckliga i omfattning för att vara tillförlitliga. Patienterna får betala priset. Men det gör inte vetenskapen, för kostnaderna för prövningarna ska vara så låga som möjligt. Därav de otillräckliga prövningarna.

  Du betonar att homeopatins medel kan vara farliga och att deras verkan bara är placebo, Om de är så farliga borde patienten bli sämre och inte bättre, ens som placebo.

  Och ja; jag menar att det liknar Sovjetryssland när individer inte själva anses kapabla att välja vilken typ av behandling de vill ha. De som var med i slutet av 60-talet minns socialstyrelsens rekommendation att äta 6-8 skivor bröd per dag för en god hälsa. Hur lång och tillförlitlig var studien på det?
  ‘Aude sapere’ = ha mod att använda det egna förståndet. Ett vist motto från både Horatius och Hahnemann

Leave a reply