Politik & SamhälleSkepticismVetenskap

ECT – ett försvarstal

Säger jag “ECT” får jag reaktionen: “eh, vad?”
Säger jag “elbehandling mot depression” blir reaktionen istället: “menar du ELCHOCKER?!” Nämner man el och depression i samma mening verkar många genast associera till Gökboet och elstötar som en tortyr- eller bestraffningsmetod för att få pli på dårarna. Men att kalla elbehandling för “elchocker” är ungefär lika nyanserat som att kalla psykiatriska vårdavdelningar “dårhus”.

ECT står för “electroconvulsive therapy” och ordineras bl.a. till svårt deprimerade personer och vid vissa psykostillstånd. Det används särskilt när patienterna inte tålt eller fått tillfredsställande resultat av antidepressiv/antipsykotisk medicin. ECT ger snabbare effekt än farmakologisk behandling och är därför speciellt lämplig för patienter med akut risk för självmord. ECT ger inte heller som många klassiska antidepressiva läkemedel en ökad suicidrisk i början av behandlingen. Om ECT ges vid en förlossningspsykos kan mamman fortsätta amma, något som inte rekommenderas samtidigt som behandling med antipsykotiska läkemedel.

Bild via studiolpix.com

Saker som händer och inte händer vid ECT

Händer inte: Två brutala skötare släpar patienten från dårhuset till behandlingsrummet/tortyrkammaren.
Händer: ECT är oftast en frivillig behandling, och en stor del av verksamheten bedrivs som öppenvård.

Händer inte: en sadistisk läkare med upphetsat uppspärrade ögon och svettig överläpp kopplar startkablar till patientens öron. Behandlingen är fruktansvärt smärtsam. Patienten krampar okontrollerat i hela kroppen.
Händer: Varje behandling överses av en narkosläkare. Han/hon har som regel inte svettig överläpp. Elektroder fästs på patientens huvud. Behandlingen utförs under narkos och efter att patienten fått muskelavslappnande medel. Proceduren är smärtfri och odramatisk.

Händer inte: 230 v växelström leds genom patientens hjärna tills små rökslingor stiger ur näsborrarna. Röken luktar svagt av grillat kött. Patienten reduceras till ett dreglande kolli och återfår aldrig sin mentala kapacitet. Jmfr: lobotomi.
Händer: lägsta möjliga strömstyrka används för att utlösa ett kontrollerat epileptiskt anfall. Några timmar efter uppvaknandet från narkosen är de flesta patienter relativt opåverkade, och kan gå hem. Biverkningarna är få och oftast lindriga. De vanligaste är övergående minnessvårigheter och muskelstelhet.

Det räcker med en snabb googling för att hitta rapporter om elbehandlingarnas fasansfulla konsekvenser. Oftast handlar det om människor som förlorat minnesförmågan helt. Svåra minnesstörningar är en känd biverkning av ECT, och det finns indikationer på att det är vanligare än vad som har rapporterats. Jag menar inte att förminska dessa människors lidande, men man kan inte döma ut en beprövad, effektiv och efter omständigheterna säker behandling utifrån enstaka fall. Det finns solskenshistorier om människor som fått sina liv tillbaka tack vare ECT, men de historierna är inte heller relevanta. Relevant är att det finns omfattande studier på ECT:s effektivitet och säkerhet.

Payne med flera konstaterar t.ex. i en översiktsartikel i Journal of Psychiatric Practice (september 2009) att ECT “remains the most effective treatment available” när det gäller svåra depressiva episoder. I en stor sammanställning av studier gjord av Cochrane collaboraion konstaterar man att ECT jämfört med placebo ger större förbättring, färre återfall på kort sikt och större sannolikhet för att patienten kan skrivas ut från sjukhus. I synnerhet i kombination med antipsykotiska läkemedel på patienter med psykotisk depression visade ECT mycket goda resultat. Enligt en artikel i läkartidningen blir 92-95 % av patienterna med psykotisk depression och 55-84 % av patienterna med icke-psykotisk melankolisk depression helt återställda. Av intresse är också en systematisk översikt från 1994 som utifrån bland annat hjärnröntgen och obduktioner drar slutsatsen att det inte finns någon evidens för att ECT ger någon skada alls på hjärnan på strukturell eller cellulär nivå.

ECT är en kraftfull behandling med potentiellt svåra biverkningar – det är biverkningar som måste tas på allvar, men som också måste sättas i perspektiv. Socialstyrelsen påpekar i sin pilotstudie från 2010 att ångest- och depressionstillstånd också ger kognitiv påverkan och minnesstörningar. Jan-Otto Ottosson – psykiater och professor, som har doktorerat med en avhandling om ECT – menar att en återställd patient framför allt upplever förbättrad inlärning när depressionen lättar. Dessutom får man komma ihåg att alternativet till ECT är medicinering med antidepressiva och/eller antipsykotiska läkemedel – vilket inte heller är ofarligt. Seroquel som är förstahandspreparat som tillägg vid psykotisk depression kan t.ex. ge suicidbeteende, förhöjda blodfetter och tardiv dyskinesi – ett tillstånd med ofrivilliga muskelrörelser i bl.a. ansiktet, som inte brukar gå över vid avslutad behandling. Långt ifrån alla får dessa biverkningar, men jag nämner dem eftersom de alla ger risk för permanenta skador (hjärt-kärlsjukdom, död, bestående tardiv dyskinesi.) Det är svårt att få fram väl underbyggda siffror på biverkningsfrekvensen för ECT, men studier visar att biverkningarna i regel är övergående.

Tolv patienter i Sverige har anmält vården på grund av biverkningar efter ECT. I inget av dessa ansåg Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd att en påföljd var befogad. Däremot har läkare varnats för att ha låtit bli att använda ECT.

Det finns ingen medicinsk behandlingsform mot depression som är riskfri, men att inte behandla över huvud taget kan orsaka oerhört, onödigt lidande, och inte minst självmord. Att låta fördomar och rädsla stå i vägen för nödvändig behandling är bara dumt.

 

Previous post

Skeptiska snabbisar 26/1

Next post

Om Dahlströms vetenskaplighet

homelessclubkid

homelessclubkid

Homelessclubkid is the Captain of Swedish Skepchick. She's also a vegan skeptic who loves cats, books, and cosmology.

14 Comments

 1. 31 January, 2012 at 22:15 —

  Jag gjorde en del av mitt ex-jobb i en grupp som sysslade med forskning kring läkemedel mot depression/ångest etc. Professorn i den gruppen jobbade också kliniskt och utförde då ETC. Jag minns att han blev galen om man använde ordet elchock, för det var inte det det var frågan om. Man skulle säga elbehandling.
  Jag minns också hur imponerad jag blev när han berättade om behandlingen, och hur enormt effektiv den var. Enligt honom kunde man se effekt hos vissa deprimerade patienter redan efter ett par timmar efter avslutad behandling.

  • 1 February, 2012 at 08:45 —

   Har läst om människor som blivit bättre otroligt fort, det är imponerande. Det är inget man ska räkna med (såklart), men bra att komma ihåg hur mycket snabbare ECT verkar.

   Det är viktigt att människor förstår vad ECT faktiskt handlar om i, “elchock” låter ju både brutalt och avskräckande.

 2. DrApoe
  31 January, 2012 at 23:13 —

  Bra att ECT får ett försvarstal! Den behandlingen har räddat många liv och minskat lidandet för ännu fler. Att se hur snabbt en person förbättras av ECT är verkligen fantastiskt.

  Det finns några saker jag skulle vilja kommentera. Du skriver att ECT “oftast” ges frivilligt. Jag skulle snarare säga “nästan alltid”. Det finns möjlighet i lagen om psykiatrisk tvångsvård att ge ECT under tvång men det görs sällan. I regel brukar man vänta med ECT-behandling tills den tvångsvårdade patienten kan ge sitt godkännande. En liten men viktig skillnad, vissa organisationer brukar skrämmas med “tvångs-ECT”.

  ECT har numera bara indikation vid affektiva sjukdomar. Hit räknas depression och bipolär sjukdom (och även den ovanligare sjukdomen cykloid psykos). Vid behandling av psykossjukdommar, som schizofreni, har ECT ingen plats.

  ECT har en kraftig men kortvarig effekt. Därför kombineras ECT nästan alltid med antidepressiv behandling. ECT är alltså ett tillägg till läkemedel (och psykoterapi), inte en ersättare. Det händer att man lägger till antipsykotisk medicinering men det är verkligen inte regel. Ofta handlar det då om en psykotisk eller bipolär depression. Jag reagerar på att det står att Seroquel kan orsaka tardiv dyskinesi. Det är en mycket obehaglig biverkan men inte så vanligt. Oftast tar det år, decennier innan tardiv dyskinesi utvecklas. Seroquel tillhör dessutom den grupp antipsykotika (de atypiska) som anses orsaka mindre tardiv dyskinesi. Alla läkemedel ger biverkningar men man behöver inte överdriva.

  Utöver dessa små påpekanden tycker jag texten var utmärkt! Keep up the good work!

  (Förresten, ska vi räkna dagar innan någon scientolog dyker upp?)

  • 1 February, 2012 at 09:23 —

   Tack, och tack för din kommentar!

   Intressant, jag ändrade faktiskt formulering från “nästan alltid” till “oftast” bara några timmar innan jag publicerade texten. Har förstått att det är ovanligt att ge ECT utan patientens tydliga godkännande, men läste en artikel som var lite otydlig på den punkten, och kände därför att jag inte med säkerhet kunde backa upp “nästan alltid”. Förmodligen var det bara klumpigt formulerat, och det gläder mig att få det bekräftat att tvång under ECT nästan aldrig förekommer.

   Förutom förlossningspsykos, var psykotisk depression den enda psykossjukdomen jag skrev om. Jag vet att ECT inte är rekommenderat för behandling av schizofreni.

   Jag borde ha skrivit att underhållsbehandling efter avslutad ECT oftast är farmakologisk (även om ECT med glesare intervaller också förekommer som underhållsbehandling). Det var en miss från min sida. Jag menade verkligen inte att döma ut antidepressiva läkemedel. Ville mest påpeka att de inte heller är riskfria, och framför allt inte alltid räcker som behandling.

   När det gäller seroquel säger internetmedicin att det “finns ett ökande stöd för och erfarenhet av att tilläggsbehandling med atypiska neuroleptika kan vara effektivt vid bristande behandlingseffekt av enbart antidepressiva läkemedel. Bäst dokumenterat är quetiapin (Seroquel, Seroquel Depot)”.

   Visserligen uppstår tardiv dyskinesi oftast efter längre tids användning, men är inte en mycket sällsynt biverkning (drabbar mellan en promille och en procent av användarna).

   Jag väntar också på scientologerna, ska bli spännande att se om de dyker upp!

 3. petter
  1 February, 2012 at 00:51 —

  rätt vanligt med rätt så omfattande minnesförluster trots denna förfinade teknik (jmf med gamlatiders hjärngrillande)

  tack och hej leverpastej

 4. 1 February, 2012 at 15:18 —

  Hittade denna artikel när jag sökte på ECT och elchocker.

  Det finns problem kring ECT som inte ens den mest positive kan förneka.

  *Hundratals människor rapporterat svåra skador efter ECT. Flera av dessa fall har tagits upp i media, Uppdrag Granskning etc. Dessa vittnesmål kan inte bara förringas.

  *Flera ledande experter har uttalat sig emot ECT. Det finns flera vetenskapliga dokument som fördömmer ECT.

  *Det finns bevis för att patienterna inte har blivit korrekt informerade om riskerna innan sin behandling, vilket Socialstyrelsen har erkänt. Läkarna måste numera informera patienterna och anhöriga innan ECT att det finns risk för bestående minnesskador.

  *I Sverige har användningen av ECT eskalerat de senaste åren. 60 000 elchocker ges nu varje år – enligt undersökningar från KMR och media – och det innebär att vi är värst i världen per capita. Det finns länder och delstater där ECT är förbjudet eller ej används. ECT använts alltså i mycket stor utsträckning i Sverige och inte i specialfall.

  *Det finns ingen långsiktig uppföljning i Sverige kring verkningarna från ECT. Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges varje år, vilket de har blivit JO-anmälda för av KMR. Det krävs en ordentlig uppföljning kring behandlingarna.

  *Många människor drar sig för att anmäla sina skador från ECT till Socialstyrelsen. Jag vet eftersom jag har varit i kontakt med åtskilliga av dem. Många är så illa däran att de inte kan anmäla; de har minnesförluster; skäms; orkar inte rota i det gamla; är rädda för vad som kan hända; vill inte bli indragna i psykiatrin igen. Tyvärr så får de inte så stor hjälp heller av psykiatrin att anmäla, minst sagt. De anses inte trovärdiga och behandlas inte med respekt. Socialstyrelsen tar heller inte upp ärenden som är över 2 år gamla.

  Vi jobbar hårt för att hjälpa fler att få in sin anmälan.

  Jag tycker att elchocker skall förbjudas till barn, gravida och äldre människor. ECT under tvång skall också stoppas.

  Vidare tycker jag att en oberoende kommission undersöka de långsiktiga verkningar av ECT grundligt. Sanningen om ECT måste avslöjas.

  Peter Larsson

  Hundratals vittnesmål på skador från ECT-behandlingar, elchocker!

  • DreamDevil
   2 February, 2012 at 12:25 —

   Mängder av citat från Kommittén för Mänskliga Rättigheter avslöjar att http://www.elchocker.se är en falang av Scientologi-propaganda.

  • Kalle Brunn
   2 February, 2012 at 13:49 —

   “Flera ledande experter har uttalat sig emot ECT. Det finns flera vetenskapliga dokument som fördömmer ECT.” Kan du bistå med källa på det?

   “I Sverige har användningen av ECT eskalerat de senaste åren. 60 000 elchocker ges nu varje år – enligt undersökningar från KMR och media…”
   Hur har KMR kommit fram till denna siffra?

   Inlägget ovan förnekar väl knappast någonstans att det finns problem/biverkningar med behandlingsmetoden? Vad menar du skulle vara alternativet?

   Att din länk sedan leder till en hemsida med en film som automatiskt spelar upp någon form propaganda avsedd att skrämmas, för knappast diskussionen vidare.

 5. Sensemaker
  1 February, 2012 at 18:37 —

  Jag tror jag läst att man i internationella sammanhang även sätter in ECT ifall där den depressive är så svårt apatisk att han inte äter.

  Sensemaker

 6. Emil
  2 February, 2012 at 12:18 —

  En person som försöker debattera ECT och använder sig av ordet ‘elchock’ ger inte ett särskilt seriöst intryck. Det tyder på att man saknar grundläggande kunskaper om vad ECT är. Varför inte t.ex. läsa ovanstående blogginlägg, där en utmärkt och lättförståelig sammanfattning ges, innan man kommenterar?

 7. ru5real
  22 April, 2012 at 20:24 —

  Intressant läsning, dock få kommentarer från personer som blivit behandlade med det.
  Jag har personlig erfarenhet, då jag hade en djup depression för ett par år sedan, orkade inte mycket mer och bad min psykolog om att få bli inskriven akut på psykakuten på S:t Görans sjukhus i stockhoolm. Där behandlas de flesta intagna med ECT som en första åtgärd (min personliga uppfattning, kan vara fel) samt en mängd olika antidepprivisa läkemedel.
  För mig, just där och då, så var ECT'n en fungerande behandling, jag kom upp ur min depression. Men samtalsterapi utnyttjades inte vad jag vet, såg eller hörde inget av det under mina 2 veckor där. Och som nackdel kan jag nämna att jag tycker att jag minns sämre, vissa saker från det året har jag glömt totalt. Men på det stora hela är det en fungerande behandling mot akuta depressioner. 

  • peter sedin
   25 May, 2012 at 14:25 —

   Tjena! nyfiken, märker du av någon personlighetsförändring med dig själv före och efter? eller att andra påpekat att du är annurlunda?
   mvh
   peter

 8. Simon Risvall
  24 May, 2012 at 12:08 —

  Tror att rädsla är det som ska driva samhället vidare. Det finns brister och det är farligt om det finns brister i ECT, då det handlar om 450 volt likström in i huvudet.

  Efter att min mamma var på behandling kommer hon knappt ihåg någonting. Hon ville lära mig att baka bullar för att jag “skulle lära mig någonting nytt”, någonting jag gjort i hela mitt liv. Hon är likgiltig, äger inte en egen åsikt längre.

Leave a reply