Alternativmedicin

Mycket väsen för ingenting

Den senaste tiden har jag med ökad frustration läst inlägg efter inlägg om hur stora stygga EU och Big Pharma vill hindra stackars människor från att få tag på örter, naturläkemedel och vitaminer och jag har blivit riktigt trött på alla missförstånd. (Och jag är inte ensam – läs gärna i bloggen Orsakverkan.)

Rabaldret gäller direktiv 2004/24/EC och dess tillämpning i svensk lag samt ändringar i Läkemedelslag (1992:859) och innebär att man, från och med maj månad, inte får sälja naturläkemedel och växtbaserade läkemedel som ej blivit godkända av Läkemedelsverket. Detta gäller även ej registrerad homeopatika.

Flera svenska bloggar har tagit upp ämnet med braskande krigsrubriker som:

“Naturliga vägar till hälsa förbjuds nu…”
“Läkemedelsindustrin vill förbjuda alla läkeörter i en attack den 30 april. Från och med 30 april 2011 kan nästan alla medicinska örter att vara olagliga inom den europeiska unionen om nya lagförslag accepteras i Bryssel”

“Bevara alternativmedicinen. EU håller på att krossa möjligheten att saluföra alternativmedicinska produkter.”
EU-lagstiftning förbjuder hälsopreparat

Det låter onekligen förfärligt, eller hur? Läser man dock på litegrann så upptäcker man istället att direktiv 2004/24/EC inte innebär ett förbud utan ett krav på godkännande så fort man vill sälja något som faller under definitionen traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL).  Läkemedelslagen har även haft övergångsbestämmelser för naturläkemedel och växtbaserade läkemedel (VBL).

Direktivet kom till för att harmonisera lagstiftningen i EU då ett gemensamt regelverk med samma klassificeringar och registreringsförfarande förenklar handeln mellan länderna. Om en produkt marknadsförs med påståenden om att förebygga, lindra eller bota sjukdomar klassas den som läkemedel men annars kan den klassas som kosttillskott och faller då under Livsmedelslagen. Skillnaden i klassificering har alltså inte bara med produkten i sig att göra utan påverkas av eventuella medicinska påståenden om den.  Försäljningen av vitaminer, mineraler eller persilja regleras inte av Läkemedelslagen eller direktiv 2004/24/EC.

Persilja - gott, nyttigt och lagligt

Direktivet införde också en möjlighet att kontrollera så att läkemedlen vi köper inte är skadliga. Innehållsdeklaration, förteckning över eventuella biverkningar och kunskap om hur vissa örter påverkar mediciners effekt borde väl tilltala alla användare?  Allt som är naturligt är inte nyttigt för oss och tidigare har det bl. a. visats sig att naturpreparat innehållit bly, nermalda utrotningshotade djur och växter och höga halter av receptbelagda läkemedel så en reglering av marknaden är knappast av ondo. Branschen för hälsokost, naturläkemedel och kosttillskott har dessutom tidigare välkomnat lagändringen.  Ökad status för de naturläkemedel som får listas i FASS, höjd kvalitet och ökad säkerhet samt nya medel från andra europeiska länder var några av fördelarna som nämndes t ex här samt här.

Men det är inte bara missförstånden om vad direktivet innebär som gjort mig frustrerad utan även bloggarnas helt okritiska länkande till namninsamlingar och okunskapen när det gäller EU och svensk lag.

För det första måste jag klargöra detta: Direktiv är lag. Det är inget förslag till lag utan gällande rätt så fort det publicerats i den officiella tidningen, EUR-Lex. Länderna får viss tid på sig att implementera direktivet och får själva bestämma hur landets lag skall anpassas och hur ny lag skall utformas för att möta kraven eller målen i direktivet.

Direktiv 2004/24/EC är från 2004 och har alltså gällt i 7 år (publicerades i EUR-Lex 30 april 2004) men medlemsländerna fick lite tid på sig att ändra sin lagstiftning. Direktivet är inte nytt och det var inte tal om någon omröstning eller nya lagförslag den 30 april i år. Det enda som hände var att övergångsbestämmelserna med undantag slutade gälla. För nya produkter har kravet på godkännande redan funnits medan de produkter, som fanns på marknaden innan direktivet trädde i kraft, haft dispens.

I flera utav namninsamlingarna har de låtit påskina att just en miljon namn är vad som krävs för att få stopp på direktivet. En miljon röster visar givetvis på ett starkt folkligt engagemang men har i dagens läge ingen betydelse. Det s.k. medborgarinitiativet innebär en möjlighet att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag om man har en miljon namnunderskrifter men reglerna för hur en sådan namninsamling ska gå tillväga är strikt reglerade i lag. Bl. a. måste namnen samlas in under max ett år, minst en fjärdedel av medlemsländerna måste vara representerade med ett visst antal namnunderskrifter från varje land och personuppgifter måste registreras för att säkerhetsställa att alla som skriver under är EU-medborgare. Möjligheten att tvinga fram lagändring får dessutom ses som begränsad. Initiativet kan uppmana kommissionen att lägga fram förslag men kommissionen har ingen skyldighet att göra det.

Dock skall förordning (EG) 211/2011 om Medborgarinitiativ tillämpas först från och med den 1 april 2012.

Så har detta bara varit en storm i ett vattenglas? Antagligen. Jag skulle önska att direktivet inneburit krav på bevisad effektivitet hos traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatika men det är väl något vi får fortsätta kämpa för.

Previous post

Nobelpristagare i raaaawr!

Next post

Ny artikelserie: Dina pengar går till ...

mary

mary

4 Comments

 1. 5 May, 2011 at 19:56 —

  SÅ jävla bra. High five på den!

 2. 5 May, 2011 at 20:00 —

  Mycket bra inlägg!

 3. 5 May, 2011 at 20:52 —

  Snyggt jobbat syrran! Jättebra inlägg! Har redan informerat Marina om den, för jag kunde inte låta bli. ^^

 4. 6 May, 2011 at 18:18 —

  Jag hade inte fattat turerna kring lagändringen. Stort tack för klargörandet.

Leave a reply